Domů » Triada podpora » Dvoufaktorová autentizace pro přístup do AISP registru práv a povinností

Dvoufaktorová autentizace pro přístup do AISP registru práv a povinností

Do agendového informačního systému působnostního (dále jen „AISP“), který slouží
k editaci údajů základního registru práv a povinností, se z důvodu nabytí účinnosti
§ 19 vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti, nebude možné
od 28. května 2019 přihlásit pouze jménem a heslem.

Od uvedeného data bude pro přístup do AISP vyžadována tzv. dvoufaktorová
autentizace. Přístup tak bude možný, buď prostřednictvím osobního komerčního
certifikátu, nebo prostřednictvím jednorázové hesla (dále „OTP“, One Time
Password). Bližší informace k přihlašování do AISP jsou uvedeny na adrese:
https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne.
Rozhodnete-li se pro přihlašování pomocí osobního komerčního certifikátu, vzhledem
k tomu, že se obvykle jedná o časově náročný proces, je vhodné zahájit jeho
pořízení minimálně s předstihem 4 – 6 týdnů. Pro přihlašování prostřednictvím OTP
budete potřebovat specializovanou OTP aplikaci nebo specializované OTP zařízení
(tzv. OTP token). Potřebný návod najdete na adrese:
https://www.czechpoint.cz/data/prirucky/files/prihlasovani_OTP.pdf.
V každém případě doporučujeme volbu způsobu přihlašování konzultovat s Vaším
lokálním administrátorem autentizačního systému informačního systému (tzv.
JIP/KAAS).

Komentář: Obce tento způsob již využívají. Příspěvkové organizace si ovšem budou muset pořídit ještě osobní komerční certifikát, pomocí kterého by se mohli do AISP přihlásit.

Zdroj

Napsat komentář