Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Z pohledu člověka je Czech POINT pracoviště umístěné na obci, poště, u notáře či jinde, které mu nabízí služby státu, např.:

  • výpisy: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, trestní rejstřík, bodové hodnocení řidiče, katastr
  • agendy IS DS (informační systém datových schránek)
  • autorizované konverze (převod písemností z elektronické podoby do listinné a naopak)

Nabízené služby Czech POINT

  • kompletní servis, služby a podpora pracoviště Czech POINT
  • vybavení požadovanou technikou
  • implementace software
  • pomoc se zřízením a prodlužováním certifikátů
  • zaškolení obsluhy
  • metodická podpora
  • dodávka spotřebního materiálu

Další informace