Domů » Služby » Služby pro veřejnou správu » Centrální registr oznámení

Centrální registr oznámení

Registr oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích je veden na základě zákona č. 159/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o střetu zájmů.

Veřejní funkcionáři podávají oznámení poprvé za rok 2007. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Od září 2018 (14/2017 Sb. ) došlo ke změně a data se nezadávají do vlastních, zpravidla webových aplikací, ale do státem (Ministerstvo spravedlnosti) zřizované aplikace Centrální registr oznámení.

Nabízené služby

  • Nastavení a zprovoznění služby
  • Zavedení funkcionářů
  • Asistence se zadáváním dat

Registr oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích je veden na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Veřejní funkcionáři podávají oznámení poprvé za rok 2007. Termín pro podání oznámení je do 30. 6. 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. U oznámení podaných v elektronické podobě je podpis na jednotlivých stránkách oznámení nahrazen zaručeným elektronickým podpisem.

Napsat komentář