Domů » Služby » Služby pro veřejnou správu » Školní matrika

Školní matrika

Školní matrika školy nebo školského zařízení je ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. formulována jako nové označení pro evidenci dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení. Zákon v § 28 výslovně vymezuje okruh údajů ve školní matrice vedených, subjekty odpovědné za vedení školní matriky, subjekty zapojené do sdružování údajů ze školních matrik a další náležitosti vedení školní matriky. Předávání údajů upravuje vyhláška vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů.

Nabízené služby

  • Instalace software pro evidenci žáků
  • Nastavení, doplnění dat a odeslaní na UIV
  • Pomoc při řešení problémů

Další informace